Javno naročilo

JN96/2019

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38000000:Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA O DOBAVI LASERSKEGA DALJINOMERA
Pogodbena vrednost:4.761,50 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:17.07.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
OPTIUM d.o.o., Laporje 45A, SI-2318 Laporje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA O DOBAVI LASERSKEGA DALJINOMERA (sklenitev: 17.07.2019, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki