Javno naročilo

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št.1 k pogodbi GRA 2019- LJ 066 OSN-A1
Vrednost dodatka:1.242,82 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:29.07.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
BRLEC, gradbeno podjetje d.o.o., Pionirska ulica 25, SI-1235 Radomlje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih