Javno naročilo

JN003005/2018-X01

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 73100000:Storitve na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja, 71000000:Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvajanju storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del na projektu Nadomestni objekt Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC LJ
Pogodbena vrednost:36.320,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.09.2018, 06.08.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev, 3 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
EURO TEHNIK, komunalni inženiring, d.o.o., Litijska cesta 152, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvajanju storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del na projektu Nadomestni objekt Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC LJ (sklenitev: 26.09.2018, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Dodtake št. 1 k pogodbi za izvajanje storitev graqdbenega nadzora nad izvedbo GOI del na projektu Nadomestni objekt KIMDPŠ UKC LJ (sklenitev: 06.08.2019, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki