Javno naročilo

JN004290/2019-X01

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33111000:Rentgenske naprave
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi in vzdrževanju zobnega rtg aparata št. JN_25/2019
Pogodbena vrednost:91.744,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:29.07.2019
Trajanje pogodbe:26 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GREEN CT rentgentski center d.o.o., Ljubljanska cesta 27, SI-8000 Novo mesto
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o dobavi in vzdrževanju zobnega rtg aparata št. JN_25/2019 (sklenitev: 29.07.2019, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki