Javno naročilo

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
Podatki o predmetu naročila: gradbeni nadzor/ podaljšanje roka izvedbe in pogodbene vrednosti
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Dodtake št. 1 k pogodbi za izvajanje storitev graqdbenega nadzora nad izvedbo GOI del na projektu Nadomestni objekt KIMDPŠ UKC LJ
Vrednost dodatka:3.624,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:06.08.2019
Trajanje dodatka:3 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
EURO TEHNIK, komunalni inženiring, d.o.o., Litijska cesta 152, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih