Javno naročilo

JN000045/2019-Q01

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
Podatki o predmetu naročila: Projektiranje prenove bolnišnične lekarne (Izdelava PZI dokumentacije)
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1
Vrednost dodatka:7.132,12 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:22.07.2019
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
IBT SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Trg revolucije 14, SI-1420 Trbovlje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih