Javno naročilo

JN004777/2019-X01

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33100000:Medicinska oprema
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:MEDIPREM, d.o.o. - Pogodba za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko
Pogodbena vrednost:34.861,50 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:31.07.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MEDIPREM, Medicinska oprema d.o.o. Ljubljana, Zaloška cesta 194C, SI-1260 Ljubljana - Polje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
MEDIPREM, d.o.o. - Pogodba za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko (sklenitev: 31.07.2019, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki