Javno naročilo

JN004299/2019-X01, JN004299/2019-Q01

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:02.12.2019
 
Naročnik
ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45215000:Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:ŽALE-21/19 - Sanacija mrliških vežic na Plečnikovih Žalah
Pogodbena vrednost:369.740,48 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.08.2019, 30.10.2019, 25.11.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava, 1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LEANŽE, storitve, koordinacija, nadzor, zastopanje, trgovina, d.o.o., Savska cesta 3A, SI-1000 Ljubljana
GP KB, gradbeništvo, d.o.o., Ulica bratov Potočnikov 11, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
ŽALE-21/19 - Sanacija mrliških vežic na Plečnikovih Žalah (sklenitev: 06.08.2019, zadnja spr.: 13.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
ŽALE-44/19 - Aneks št. 1 k Pogodbi št. ŽALE-21/19 za sanacijo mrliških vežic na Plečnikovih Žalah (sklenitev: 30.10.2019, zadnja spr.: 02.12.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
ŽALE-49/19 - Aneks št. 2 k Pogodbi št. ŽALE-21/19 za sanacijo mrliških vežic na Plečnikovih Žalah (sklenitev: 25.11.2019, zadnja spr.: 02.12.2019)prenos datoteke|podrobni podatki