Javno naročilo

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:13.08.2019
 
Naročnik
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 66500000 (Zavarovalniške in pokojninske storitve)
Podatki o predmetu naročila: Izvajanje storitev zavarovanja premoženja Snage d.o.o.
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 2
Vrednost dodatka:394,15 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:02.07.2019
Trajanje dodatka:20 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih