Javno naročilo

Datum objave:13.08.2019
Datum zadnje spremembe:04.10.2019
 
Naročnik
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000 (Elektrika)
Podatki o predmetu naročila: Dobava električne energije z deležem električne energije iz OVE oziroma SPTE z visokim izkoristkom v sistemu Snaga d.o.o.
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi št. 81/18
Vrednost dodatka:3.804,15 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:26.06.2019
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih