Javno naročilo

JN003954/2019-X01

Datum objave:14.08.2019
Datum zadnje spremembe:14.08.2019
 
Naročnik
MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45240000:Gradbena dela na vodnih objektih
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Gradbena pogodba za ureditev visokovodnega nasipa v Prvačini
Pogodbena vrednost:359.926,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.08.2019
Trajanje pogodbe:6 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva ulica 97, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Gradbena pogodba za ureditev visokovodnega nasipa v Prvačini (sklenitev: 09.08.2019, zadnja spr.: 14.08.2019)prenos datoteke|podrobni podatki