Javno naročilo

JN003835/2019-X01

Datum objave:20.08.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79952000:Storitve, povezane z dogodki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:izgradnja celostne podobe prostorov za MCC19
Pogodbena vrednost:54.933,50 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:18.07.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Onsite produkcija d.o.o., Dunajska cesta 51, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
izgradnja celostne podobe prostorov za MCC19 (sklenitev: 18.07.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki