Javno naročilo

JN002515/2019-C01

Datum objave:09.09.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233000:Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest, 45233120:Gradbena dela na cestah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:"Pogodba IVD 1 skupina, sklop 13,14,15,16,17"
Pogodbena vrednost:13.195,58 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:16.07.2016, 04.10.2019
Trajanje pogodbe:2 mesecev, 1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, SI-8270 Krško
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
"Pogodba IVD 1 skupina, sklop 13,14,15,16,17" (sklenitev: 16.07.2016, zadnja spr.: 09.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k pogodbi IVD 1. skupina, sklop 13,14,16 (sklenitev: 04.10.2019, zadnja spr.: 10.10.2019)prenos datoteke|podrobni podatki