Javno naročilo

JN004584/2019-C01JN004584/2019-Q01

Datum objave:09.09.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233000:Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba "IVD-3.skupina, sklop 9"
Pogodbena vrednost:12.493,41 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.08.2019, 26.09.2017
Trajanje pogodbe:2 mesecev, 1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
POŽUN d.o.o., gradbeništvo, inženiring, Titova cesta 75, SI-8281 Senovo
KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9, SI-8250 Brežice
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba "IVD-3.skupina, sklop 9" (sklenitev: 08.08.2019, zadnja spr.: 09.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k pogodbi "IVD 3. skupina, SKLOP 8: KS Senovo odcep Kink (Šedem)" (sklenitev: 26.09.2017, zadnja spr.: 10.10.2019)prenos datoteke|podrobni podatki