Javno naročilo

JN005430/2018-C01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33141000:Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
Pogodbena vrednost:44.625,10 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.08.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o., Cesta na Brdo 85, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA (sklenitev: 20.08.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki