Javno naročilo

JN005430/2018-C01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33141000:Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
Pogodbena vrednost:67.445,44 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.08.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LOHMANN & RAUSCHER GmbH, Kirchengasse 17, 2525 Schonau an der Triesting, Avstrija Podružnica: LOHMANN & RAUSCHER, Cesta v Skoke 11, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA (sklenitev: 20.08.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki