Javno naročilo

JN005430/2018-C01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33141000:Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
Pogodbena vrednost:17.744,22 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:07.08.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o., Šaranovičeva cesta 35, SI-1230 Domžale
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA (sklenitev: 07.08.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki