Javno naročilo

JN007582/2018-C01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33100000:Medicinska oprema
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. C2711-18-356480 za nakup 10 naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ
Pogodbena vrednost:9.799.174,20 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:31.07.2019
Trajanje pogodbe:9 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Letališka cesta 29C, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. C2711-18-356480 za nakup 10 naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ (sklenitev: 31.07.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki