Javno naročilo

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71240000:Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in delno spremembo namembnosti PP Bežigrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Pogodbena vrednost:94.887,94 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.08.2019
Trajanje pogodbe:10 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, SI-8270 Krško
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in delno spremembo namembnosti PP Bežigrad, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (sklenitev: 14.08.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki