Javno naročilo

JN002428/2019-X01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79710000 (Varovalne storitve)
Podatki o predmetu naročila: Storitve sprejema signalov, fizičnega varovanja in odvodov dnevnih izkupičkov
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi "Storitve sprejema signalov, fizičnega varovanja in odvodov dnevnih izkupičkov
Vrednost dodatka:9.026,17 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:12.07.2019
Trajanje dodatka:6 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih