Javno naročilo

JN002428/2019-X01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:12.09.2019
 
Naročnik
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79710000:Varovalne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Aneks št. 2 - Storitve sprejema signalov, fizičnega varovanja in odvodov dnevnih izkupičkov
Pogodbena vrednost:3.333,16 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.08.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Aneks št. 2 - Storitve sprejema signalov, fizičnega varovanja in odvodov dnevnih izkupičkov (sklenitev: 28.08.2019, zadnja spr.: 12.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki