Javno naročilo

JN001688/2019-C01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:(POSTOJNSKE MESNINE) OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNE NAKUPE IN DOBAVE ŽIVIL
Pogodbena vrednost:95.978,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.08.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
POSTOJNSKE MESNINE, družba za proizvodnjo, predelavo in prodajo mesa, d.o.o., Pot k Pivki 2, SI-6230 Postojna
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
(POSTOJNSKE MESNINE) OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNE NAKUPE IN DOBAVE ŽIVIL (sklenitev: 28.08.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki