Javno naročilo

JN004326/2019-X01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
Podatki o predmetu naročila: Mini urbano krožno križišče na križišču Levstikove ulice in Ulice talcev
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi PG-0535/2019
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:05.09.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, SI-3000 Celje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih