Javno naročilo

JN005819/2019-X01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 73300000:Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 176/2019_GIS_40-2019
Pogodbena vrednost:13.172,41 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:03.09.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 176/2019_GIS_40-2019 (sklenitev: 03.09.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki