Javno naročilo

JN002609/2019-X01

Datum objave:11.09.2019
Datum zadnje spremembe:11.09.2019
 
Naročnik
OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi živil številka 430-5/2019(14)
Pogodbena vrednost:5.683,71 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.07.2019
Trajanje pogodbe:6 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper, Ulica 15.maja 17, SI-6000 Koper - Capodistria
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o dobavi živil številka 430-5/2019(14) (sklenitev: 01.07.2019, zadnja spr.: 11.09.2019)prenos datoteke|podrobni podatki