Javno naročilo

JN004802/2019-X01

Datum objave:04.10.2019
Datum zadnje spremembe:08.10.2020
 
Naročnik
OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 60130000:Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene, 60100000:Storitve cestnega prevoza
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Ankaran številka 430+0008/2019
Pogodbena vrednost:151.995,68 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.09.2019, 23.09.2019, 11.02.2020, 02.10.2020
Trajanje pogodbe:10 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Ankaran številka 430+0008/2019 (sklenitev: 01.09.2019, zadnja spr.: 08.10.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok v občini Ankaran številka 430-0008/2019 (sklenitev: 23.09.2019, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju osnovnošolskih otrok v občini Ankaran številka 430-0008/2019 (sklenitev: 11.02.2020, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 3 k pogodbi o izvjaanju pevozov osnovnošolskih otrok v Občini Ankaran številka 430-0008/2019 (sklenitev: 02.10.2020, zadnja spr.: 08.10.2020)prenos datoteke|podrobni podatki