Javno naročilo

Datum objave:10.10.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
Podatki o predmetu naročila: IVD 1. skupina, sklop 13,14,16
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi IVD 1. skupina, sklop 13,14,16
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:04.10.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, SI-8270 Krško

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih