Javno naročilo

JN006800/2018-C01

Datum objave:10.10.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
Podatki o predmetu naročila: ARH1301 MARMELADA
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ANEKS št.1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU št. JN 01/18-TUŠ za dobavo živil in materiala za prehrano
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:25.09.2019
Trajanje dodatka:13 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, SI-3000 Celje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih