Javno naročilo

JN004584/2019-Q01

Datum objave:10.10.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
Podatki o predmetu naročila: SKLOP 8: KS Senovo odcep Kink (Šedem)
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi "IVD 3. skupina, SKLOP 8: KS Senovo odcep Kink (Šedem)"
Vrednost dodatka:3.165,84 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:26.09.2017
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9, SI-8250 Brežice

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih