Javno naročilo

Datum objave:10.10.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
Podatki o predmetu naročila: IZVAJANJE STORITEV LINIJSKEGA PREVOZA ŠOLOOBVEZNIH OTROK ZA OŠ KUNGOTA
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks k pogodbi
Vrednost dodatka:1.417,41 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:02.09.2019
Trajanje dodatka:12 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih