Koncesija

Datum objave:10.10.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Koncedent
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Podatki o predmetu naročila: P3-0171-1326-19 Plastičnost živčevja v fizioloških in patofizioloških razmerah
 
Objava razpisa za podelitev koncesije
Mesto objave:Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov (objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/2018, z dne 16.02.2018 )
Datum objave:16.02.2018
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2019 št. 1000-19-1326
Vrednost dodatka:14.511,45 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:08.07.2019
Trajanje dodatka:7 mesecev.
 
Koncesionar
ITIS Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Lepi pot 11, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih