Javno naročilo

JN003142/2019-X01

Datum objave:10.10.2019
Datum zadnje spremembe:10.10.2019
 
Naročnik
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79210000:Računovodske in revizorske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 27/2019 za Revizijo računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK
Pogodbena vrednost:35.099,40 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.09.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 27/2019 za Revizijo računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK (sklenitev: 30.09.2019, zadnja spr.: 10.10.2019)prenos datoteke|podrobni podatki