Javno naročilo

Datum objave:08.11.2019
Datum zadnje spremembe:08.11.2019
 
Naročnik
OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
Podatki o predmetu naročila: Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcija ceste v naselju Sora
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 3 k pogodbi za gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda, pločnika in rekonstrukcija ceste v naselju Sora
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:28.10.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, SI-1290 Grosuplje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih