Javno naročilo

Datum objave:08.11.2019
Datum zadnje spremembe:08.11.2019
 
Naročnik
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 31320000 (Kabli za distribucijo elektrike)
Podatki o predmetu naročila: Aneks št. 6 - November 2019
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 6 - November 2019
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:05.11.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ELTIMA trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Pod brezami 3, SI-1218 Komenda

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih