Javno naročilo

Datum objave:08.11.2019
Datum zadnje spremembe:08.11.2019
 
Naročnik
OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79100000 (Pravne storitve)
Podatki o predmetu naročila: opravljanje storitev pravnega svetovanja in pravne pomoči ter koordinacija projektov
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št.1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:25.10.2019
Trajanje dodatka:24 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Pravna družba PAVKOVIČ IN PARTNERJI, d.o.o., Prisojna ulica 10, SI-2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih