Javno naročilo

Datum objave:08.11.2019
Datum zadnje spremembe:08.11.2019
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90500000 (Storitve v zvezi z odpadki)
Podatki o predmetu naročila: prevzem produkta LF-B iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:VKS-109/19 ANEKS ŠT. 3 k Okvirnemu sporazumu za prevzem produkta LF-B iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:08.11.2019
Trajanje dodatka:16 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, SI-8270 Krško

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih