Javno naročilo

JN004221/2017-F01

Datum objave:08.11.2019
Datum zadnje spremembe:08.11.2019
 
Naročnik
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Seznam vseh naročnikov iz začetnega postopka JN (dosjeja JN), ne glede na to, da v postopku posameznega naročila, za katerega se pogodba objavlja, kateri od naročnikov skupnega JN ne sodeluje (ni izkazal potrebe):
1. HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana
2. DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna 170, Maribor
3. SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Nova Gorica
4. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj
5. Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, Velenje
6. HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, Velenje
7. RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, Velenje
8. PV Invest d.o.o., Koroška cesta 62B, Velenje
9. HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30000000:Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvedbi posameznega naročila št. 12/2019 v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila "Dobava računalniške opreme" - sklop 1
Pogodbena vrednost:4.223,64 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:24.10.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ARHIDES, sodobne informacijske tehnologije, d.o.o., Perhavčeva ulica 22, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvedbi posameznega naročila št. 12/2019 v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila "Dobava računalniške opreme" - sklop 1 (sklenitev: 24.10.2019, zadnja spr.: 08.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki