Javno naročilo

JN006690/2019-X01

Datum objave:08.11.2019
Datum zadnje spremembe:08.11.2019
 
Naročnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38300000:Merilni instrumenti
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. JR-KB-003/2019 o dobavi in montaži kombiniranega ELISPOT/FLUOROSPOT čitalca
Pogodbena vrednost:51.118,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:07.11.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PROBO, trgovinska družba za promet z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Prekorje 48, SI-3211 Škofja vas
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. JR-KB-003/2019 o dobavi in montaži kombiniranega ELISPOT/FLUOROSPOT čitalca (sklenitev: 07.11.2019, zadnja spr.: 08.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki