Javno naročilo

JN005528/2019-X01

Datum objave:08.11.2019
Datum zadnje spremembe:25.05.2020
 
Naročnik
OBČINA LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233000:Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba SKLOP ŠT. 3 Obnova LC 362041 Cesta na Kumen
Pogodbena vrednost:231.170,10 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.10.2019, 08.11.2019
Trajanje pogodbe:1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALA SLOVENSKE GORICE komunalne, storitvene in trgovske dejavnosti d.o.o., Kidričeva ulica 26, SI-2230 Lenart v Slov. goricah
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba SKLOP ŠT. 3 Obnova LC 362041 Cesta na Kumen (sklenitev: 05.10.2019, zadnja spr.: 08.11.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 (sklenitev: 08.11.2019, zadnja spr.: 25.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki