Javno naročilo

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
Podatki o predmetu naročila: Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na ogmočju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga)
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 3 k pogodbi za izvedbo odvodnjavanja zalednih padavinskih voda na ogmočju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) številka 430-1/2019 (19)
Vrednost dodatka:20.977,46 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:11.02.2020
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
FINALI gradbeništvo in storitve d.o.o., Sermin 7A, SI-6000 Koper - Capodistria

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih