Javno naročilo

JN005804/2019-C01

Datum objave:03.12.2019
Datum zadnje spremembe:03.12.2019
 
Naročnik
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:prodajna pogodba
Pogodbena vrednost:247.179,83 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:25.11.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, SI-6257 Pivka
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
prodajna pogodba (sklenitev: 25.11.2019, zadnja spr.: 03.12.2019)prenos datoteke|podrobni podatki