Javno naročilo

JN002376/2018-C06

Datum objave:03.12.2019
Datum zadnje spremembe:03.12.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71300000 (Inženirske storitve)
Podatki o predmetu naročila: OBVOZNICA TOLMIN Sklop 6, BOVEC-PREDEL - Sklop 14, PODBRDO - Sklop 16, JELIČNI VRH - Sklop 21, SANACIJA BREŽIN IN ZIDOV - PREDEL - BOVEC - Sklop 24, KUBED - GRAČIŠČE - Sklop 29
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo 2431-18-420451 - ANEKS 1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:02.12.2019
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva ulica 9A, SI-5000 Nova Gorica

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih