Javno naročilo

JN006101/2019-X01

Datum objave:03.12.2019
Datum zadnje spremembe:03.12.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71200000:Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izdelava PZI rekonstrukcije križišča “Višnja vas” na: R2-430/0282 Višnja vas-Celje, R2-430/0281 Stranice-Višnja vas in R2-429/1245 Višnja vas-Dobrna
Pogodbena vrednost:41.955,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:02.12.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
APPIA družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o., Leskoškova cesta 9E, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izdelava PZI rekonstrukcije križišča “Višnja vas” na: R2-430/0282 Višnja vas-Celje, R2-430/0281 Stranice-Višnja vas in R2-429/1245 Višnja vas-Dobrna (sklenitev: 02.12.2019, zadnja spr.: 03.12.2019)prenos datoteke|podrobni podatki