Javno naročilo

JN002374/2017-C01

Datum objave:03.12.2019
Datum zadnje spremembe:03.12.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
Podatki o predmetu naročila: GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MORS: SKLOP E - Upravni del MORS
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 5 k pogodbi št. 4300-334/2017-1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:20.11.2019
Trajanje dodatka:38 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOCMAN INŽENIRING, instalacije, d.o.o., Adamičeva cesta 55, SI-1290 Grosuplje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih