Javno naročilo

Datum objave:03.12.2019
Datum zadnje spremembe:03.12.2019
 
Naročnik
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Jurovski Dol 70B, 2223 Jurovski Dol
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
Podatki o predmetu naročila: Medgeneracijski center - telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi št. 671-1/2017-115
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:27.09.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih