Javno naročilo

Datum objave:03.12.2019
Datum zadnje spremembe:03.12.2019
 
Naročnik
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: gradnje
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Ankes 3 k pogodbi 46-2018
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:27.11.2019
Trajanje dodatka:12 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Sedraž 3, SI-3270 Laško

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih