Javno naročilo

Datum objave:03.12.2019
Datum zadnje spremembe:03.12.2019
 
Naročnik
MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: Ureditev parkirišč in zelenega pasu ob izlivu Težke vode v reko Krko v Novem mestu
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 4113-6/2019-1 za izvedbo projekta Ureditev parkirišč in zelenega pasu ob izlivu Težke vode v reko Krko v Novem mestu
Vrednost dodatka:27.445,49 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:28.10.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9, SI-8250 Brežice

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih