Javno naročilo

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Dr. France Prešeren
Pogodbena vrednost:249.026,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:19.03.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o., Ekslerjeva ulica 8, SI-1241 Kamnik
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Dr. France Prešeren (sklenitev: 19.03.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki