Javno naročilo

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Dr. France Prešeren
Pogodbena vrednost:249.026,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:13.01.2020
Trajanje pogodbe:3 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
SIPIC trgovina in proizvodnja d.o.o., Koprska ulica 94, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Dr. France Prešeren (sklenitev: 13.01.2020, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki