Javno naročilo

JN007201/2019-F01

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50800000:Razne storitve popravila in vzdrževanja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Čiščenje silosa pepela bloka 6
Pogodbena vrednost:26.499,62 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.10.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ANDREJC nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o., Topolšica 199B, SI-3325 Šoštanj
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Čiščenje silosa pepela bloka 6 (sklenitev: 15.10.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki